Skip to main content

Praktijkverpleegkundige POH-S

Op maandag en dinsdag is er in de praktijk een praktijkondersteuner aanwezig, Aygül Taramis.

Afspraak maken
U maakt een afspraak bij de huisarts. Deze kan u naar een praktijkondersteuner doorverwijzen. 
Als u al bij een praktijkondersteuner behandeld wordt kunt ook zelf via de assistenten een afspraak bij hen maken.


Meestal zal de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner, maar u kan ook zelf een afspraak maken. De praktijkondersteuner heeft een grote mate van zelfstandigheid, maar er is altijd een nauwe samenwerking met de huisarts. De praktijkondersteuner mag geen medicatie voorschrijven. De huisarts zal de recepten altijd eerst goed moeten keuren.
De huisarts blijft de hoofdbehandelaar en ook eindverantwoordelijk voor de behandeling.

De praktijkondersteuner neemt een deel van medisch inhoudelijke taken van de huisarts over. Hierbij ligt de nadruk op patiënten met een chronische aandoening. Maar ook preventief onderzoek valt in haar takenpakket.
De praktijkondersteunerwerkt volgens protocollen en houdt zich aan de afspraken die daarin staan.

De praktijkondersteuner ziet patiënten die de volgende aandoeningen hebben:

Diabetes Mellitus type 2Koolhydraad Beperkt Eten
Diabetes Mellitus type 2 wordt ook wel suikerziekte of ouderdomssuiker genoemd. Patiënten met suikerziekte komen in ieder geval 4 keer per jaar bij de praktijkverpleegkundige. Een keer per jaar is er een jaarcontrole. Voor deze controle moet dan bloed geprikt worden en ook de urine wordt gecontroleerd. De uitslagen hiervan worden besproken tijdens de jaarcontrole. Ook vind er jaarlijks een voetonderzoek plaats. Een keer in de 2 jaar wordt u verwezen voor een foto van de ogen. Tenzij de patiënt al bij de oogarts onder behandeling is, dan vervalt deze verwijzing.
Er zijn korte lijnen met de diëtiste en podotherapeut via het EPD (elektronische patiëntendossier). Ook de internist kan snel geraadpleegd worden mocht dat nodig zijn.

COPD
COPD is een longziekte die vooral voorkomt bij patiënten die roken of gerookt hebben.
Deze patiënten komen in ieder geval 1x per jaar bij de praktijkverpleegkundige. Afhankelijk van uw situatie wordt er dan ook een longfunctietest afgenomen. De praktijkverpleegkundige zal samen met de patiënt bepalen hoe ernstig de COPD is en afhankelijk daarvan bepalen hoe vaak de patiënt op het spreekuur komt voor controle.

CVRM
De hieronder genoemde aandoeningen vallen onder CVRM. Dit staat voor CardioVasculair RisicoManagement. Dit heeft te maken met aandoeningen die uw bloedvaten kunnen aantasten.
Hypertensie
Hypertensie is een hoge bloeddruk. Patiënten met een hoge bloeddruk komen minimaal 1x per jaar bij de praktijkverpleegkundige. Afhankelijk van de situatie kan dit vaker zijn. Jaarlijks vind bloed- en urine onderzoek plaats.

Verhoogd cholesterol
Patiënten met een verhoogd cholesterol komen ook minimaal 1x per jaar bij de praktijkverpleegkundige. Afhankelijk van de situatie kan dit vaker zijn. Jaarlijks vind bloed- en urine onderzoek plaats.

Patiënten die in het verleden een hart en/of vaatziekte hebben gehad
Patiënten die een hart en/of vaatziekte doorgemaakt hebben zijn vaak eerst een tijd onder controle van de cardioloog. Daarna worden de patiënten vaak terugverwezen naar de huisartspraktijk. De controles van bloeddruk, cholesterol, gewicht etc. worden dan overgenomen door de praktijkverpleegkundige.

Sommige patiënten zijn voor hun aandoening onder behandeling bij het ziekenhuis. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Diabetes type 1 of als de Diabetes type 2 niet goed ingesteld is. Ook bij complicaties wordt de behandeling soms overgedragen aan het ziekenhuis.

Patiënten met ernstig COPD zullen ook niet bij de praktijkverpleegkundige komen, maar zullen onder behandeling zijn bij de longarts.

Mocht u hier vragen over hebben dan kan u altijd contact opnemen met de praktijkverpleegkundige.

Stoppen met roken
Patiënten die willen stoppen met roken zijn ook van harte welkom bij de praktijkverpleegkundige. Zij kan begeleiding bieden door ondersteuning (face-to-face, telefonisch, mail). Daarnaast is zij op de hoogte van de verschillende hulpmiddelen die ingezet kunnen worden. Wij zijn ingeschreven bij het kwaliteitsregister Stoppen met roken.

Longfunctietest
Bij de longfunctietest moet de patiënt een aantal keer blazen, daarna zal de patiënt een medicijn via de luchtwegen toegediend krijgen en wordt de test herhaald. Zo kan bekeken worden of er sprake is van afwijkingen aan de luchtwegen. Na deze test wordt u terug verwezen naar de huisarts om de uitslag te bespreken. De huisarts zal dan de diagnose stellen en een verder plan maken met de patiënt.

24 uurs bloeddrukmeting
Op advies van de huisarts of van de praktijkverpleegkundige kan een 24 uurs bloeddrukmeting uitgevoerd worden. De praktijkverpleegkundige legt dan een bloeddrukmeter bij u aan die 24 uur lang de bloeddruk registreert. Na deze 24 uur leest de praktijkverpleegkundige de meter via de computer uit. Zij zal u dan bellen met de uitslag en verder beleid afspreken.

Naast de consulten werkt de praktijkverpleegkundige ook aan verbetering van de kwaliteit van zorg.
Voor COPD, Diabetes en CVRM (cardiovasculair risicomanagement) werken wij in PortaVita. Hierdoor hebben wij korte lijnen met andere disciplines. Ook kan u zelf toegang krijgen tot dit dossier en inzien wat de praktijkverpleegkundige met u afgesproken heeft. U heeft dan ook toegang tot uw bloeduitslagen.

Hopelijk geeft deze informatie meer duidelijkheid over wat de praktijkverpleegkundige doet. Mocht u vragen hebben, dan kan u altijd contact met ons opnemen.

Gezonde Leefstijl Interventie
Wilt u gezonder leven, eten, bewegen? Maar heeft u daarvoor een helpende hand nodig?
dan is het leefstijlprogramma GLI misschien iets voor u.

Maak een vrijblijvende afspraak met onze Praktijkondersteuner Somatiek, zij verteld u hoe het werkt, en kan u bij interesse aanmelden.