Skip to main content

POH GGZ - Praktijkondersteuners psychologie

amen met u onderzoeken en behandelen zij uw psychische of psychosociale klachten. Dat kunnen klachten zijn op het gebied van angst en depressie, stress, overspannenheid, burnout en arbeidsproblematiek, rouwverwerking of relatieproblemen. Afhankelijk van uw situatie kunt u dan voor één of een aantal gesprekken bij hen terecht.

Goede ggz is naar onze mening de persoon en zijn omgeving bijstaan in een persoonlijk en moeilijk leerproces van ‘je ding kunnen doen’ ondanks de uitdaging van een meer dan gemiddelde psychische gevoeligheid. Wij organiseren dit door samen uw klachten, omstandigheden en uw persoonlijke stijl helder te maken en vervolgens met u te bespreken wat voor hulpvraag, leerdoel u hieruit zou kunnen maken.

Afspraak maken
U maakt een afspraak bij de huisarts. Deze kan u naar een praktijkondersteuner doorverwijzen.
Als u al bij een praktijkondersteuner behandeld wordt kunt ook zelf via de assistenten een afspraak bij hen maken.


In veel huisartsenpraktijken werkt ook een praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH GGZ. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. De POH GGZ biedt het voordeel dat mensen met psychische klachten op een makkelijke manier naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden verwezen.

De POH GGZ bespreekt samen met jou je klachten en vragen. Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van je klachten te praten. En over wat je al geprobeerd hebt om van je klachten af te komen. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten, een vervolggesprek is meestal een half uur.

Vervolgens adviseert de POH GGZ jou en je huisarts over een mogelijke aanpak van je klachten. Dit kunnen een aantal vervolggesprekken bij de POH GGZ zijn. Of je kunt voor het vervolg weer terug naar de huisarts. Ten slotte is het mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding. Dit kan bij maatschappelijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog of een GGZ-instelling. Sinds 2014 wordt hulp van een psycholoog of een GGZ-instelling alleen vergoed bij een psychiatrische diagnose. De huisarts kan verwijzen met 'een vermoeden van' diagnose. De psycholoog of GGZ instelling gaat dan verder met je kijken naar hoe verder te behandelen.

De POH GGZ kan dus helpen door:

het verhelderen van problemen.
het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen.
het geven van advies over behandeling en verwijzing
kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk
nazorg na behandeling in de GGZ

Ook de POH GGZ heeft een beroepsgeheim. De POH GGZ werkt in het dossier van de huisarts. Je hoeft voor de gesprekken met de POH GGZ niet te betalen, ook geen eigen risico. De kosten worden vergoed door de basisverzekering.